Zpět
LAN
WLAN

 SÍTĚ WLAN

Pravým opakem LAN je bezdrátová síť. Dosahuje nižších přenosových rychlostí, stabilita připojení je závislá na vzdálenosti počítače od zdroje signálu (přístupového bodu), na pevných překážkách, a pokud je přenos signálu realizován vně objektu, tak i na povětrnostních podmínkách. Zato mobilita počítačů je prakticky neomezená a odpadají zásahy do zdiva. Šíření signálu je o něco energeticky náročnější. Typickým využitím jsou domácnosti, restaurace, hotely, historické objekty. Ve firmách spíše jako doplněk klasické LAN.