Zpět
LAN
WLAN

 SÍTĚ LAN

Výhodou klasické sítě je vyšší přenosová rychlost, stabilita a nižší spotřeba elektrické energie. Nevýhodou je kabelový rozvod – musí se vrtat do zdí, připevňovat kabely na zdi příchytkami; malá mobilita. Využití zejména v moderních budovách, kde je kabeláž vedena spolu s telefony v nástěnných lištách.

 

Síť LAN se skládá ze dvou základních typů prvků - aktivních a pasivních. Aktivní jsou ty, které něco dělají, jako přidělují IP adresy, směrují atd...(DHCP server, směrovač - router) Pasivní prvky jsou ty, které jen přijímají, odesílají nebo přeposílají data (síťové karty jednotlivých stanic, Hub). Aktivní a pasivní jsou navzájem propojeny síťovými kabely, které se dělí na křížené a nekřížené. Pasivní prvek s aktivním propojíme nekříženým kabelem, pasivní s pasivním a aktivní s aktivním zase kříženým kabelem.