Zpět
Telekomunikace
Slaboproudé rozvody
Kancelářská technika
Kamerové systémy
EZS, EPS
Videotelefony
Docházkové systémy
Sítě
Kontakt

 EZS, EPS

EZS

Elektronické zabezpečení je ideální zařízení, které chrání Váš majetek před vandalstvím. Podle statistik policie České republiky neustále roste počet krádeží a vloupání a to jak do bytů, tak kanceláří, skladů, heren a barů apod. Pomocí EZS alarmů budete okamžitě vědět, pokud se něco stane.

Základní rozdělení alarmů je na drátové a bezdrátové řešení. Oba způsoby EZS mají své výhody a nevýhody.

 


Drátový EZS alarm

Při montáži drátového alarmu je nutno ke každé části natáhnout kabel. Je to sice náročnější na montáž, ale má to i své výhody. Všechny součásti systému (ústředna, pohybové čidla, klávesnice, siréna) mohou být napájeny z jednoho zdroje. Také jeden záložní zdroj pak napájí kompletně celý systém při výpadku elektrického proudu. Nemusíte se tak starat o baterie a systém je více bezúdržbový. Kabeláž lze schovat do podhledů nebo lišt, takže i v nových budovách neruší a nejsou příliš vidět.

 

 • nutnost dotáhnout kabely ke každé komponentě systému

 • komponenty drátového alarmu jsou levnější

 • mírně větší výběr čidel

 • nemusí se měnit baterie


 Bezdrátový EZS alarm

Bezdrátový alarm je snadnější na montáž. Nikde není potřeba tahat kabely, takže se výborně hodí do již existujících prostor. Je také daleko jednodušší celý systém vzít a přemístit do nového umístění. Nicméně bezdrátový alarm sebou přináší i jisté nevýhody, a to hlavně nutnost starat se o jednotlivé komponenty systému a pravidelně měnit baterie. Tuto úlohu ale usnadňuje ústředna která indikuje, zda je některá baterie vybitá. Dále jsou pak komponenty v bezdrátovém provedení dražší.
EZS - klávesnice

 • potřeba cca jednou ročně měnit baterie

 • pokud je baterie vybitá, signalizuje to ústředna

 • bez kabelů je snadnější instalace

 • komponenty bezdrátového alarmu jsou dražší

 

 

EPS

Systémy pro detekci kouře a ohně jsou velice důležitou součástí komplexního zabezpečení majetku a ochrany osob. Na veřejně přístupných místech slouží detektory kouře především k ochraně zdraví. V soukromých objektech pak jsou EPS důležité hlavně pro ochranu naskladněného zboží, výrobků atd.

Starší technologie EPS je založena na analogových hlásičích a dalších komponentách. Nicméně v dnešní moderní době jsou instalovány již pouze plně digitální systémy. Podle velikosti a také typu použití se dělí požární signalizace na několik druhů.

 • autonomní čidla, pro jednoduchou instalaci i signalizaci kouře a ohně

 • menší systémy pro několik desítek čidel

 • středně velké soustavy čidel a ústředny, do cca 2 tisíc připojených čidel

 • rozsáhlé soustavy čidel, až 5 tisíc zařízení (detektory, hlásiče atd.)

Nejdůležitějším aspektem je kvalita jednotlivých komponent. Protože se jedná o ochranu zdraví osob a obranu majetku, je nutné zajistit, aby hlásiče, ústředny, detektory a další komponenty byly kvalitní a bezporuchové. Proto dodáváme pouze prověřené výrobky od stabilních výrobců. Hlásiče a detektory musí například obsahovat automatický test funkčnosti, kdy při selhání testu zařízení nahlásí poruchu. Uživatel je tak donucen například vyměnit vybitou baterii, nebo celý detektor. Nesoustředíme se pouze na jednu konkrétní značku, ale dle situace u každého zákazníka volíme to nejvhodnější řešení s ohledem na cenu, výkon a hlavně požadavky zákazníka na chování celé požárního "alarmu".


Pro malé instalace může postačovat pouze nejjednodušší typ ochrany proti požáru, tj.:

Autonomní detektory kouře

 Jedná se v podstatě u jednoduché, jednoúčelové detektory kouře. Pokud se v místnosti s detektorem vyskytne kouř, spouští se zvuková signalizace - siréna. Čidlo kouře není napojeno na žádnou ústřednu, takže při vyvolání alarmu systém nezavolá na žádný telefon, nepošle SMS apod. Pouze spustí sirénu. Těchto autonomních čidel může být v objektu libovolné množství a nejsou spolu nijak spojeny do většího celku. Každý hlásič funguje nezávisle na ostatních.

Ve většině případů je autonomní detektor napájen z baterie. Odpadá tak instalace kabeláže. Na baterie vydrží v provozu cca 1 rok. Autonomní hlásič obsahuje automatický test, zda detektor správně funguje. Tento test se provádí každých hodin a pokud je detekována chyba, rozezní se zvukový signál. Pak je potřeba baterie, nebo celý detektor vyměnit.

Tento jednoduchý systém je vhodný do bytů, rodinných domů a malých kanceláří. Je velice snadný na údržbu, protože se jedná pouze o výměny baterií. Jedná se také o nejlevnější EPS systém. Na druhou stranu neposkytuje pokročilejší funkce, při alarmu nezavolá na Váš telefon apod.

Podle zákona jsou ve všech novostavbách, které byly zkolaudovány od 1.1.2009 požární signalizace povinná. Proto je potřeba dbát na vybavení Vašich nových rodinných domů, kanceláří atd. alespoň těmito nejjednoduššími a nejlevnějšími EPS alarmy.