Zpět
Telekomunikace
Slaboproudé rozvody
Kancelářská technika
Kamerové systémy
EZS, EPS
Videotelefony
Docházkové systémy
Sítě
Kontakt

 DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY

Docházkové a přístupové systémy Tetronik

Firma Tetronik byla založena v roce 1990. Hlavní činností firmy je vývoj a výroba elektronických systémů v oboru slaboproudé elektroniky.

Docházkový systém Tetronik
Docházkové systémy FLEXIS slouží ke komplexnímu sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Nasazením tohoto elektronického docházkového systému omezíte chyby vznikající při manuálním zpracování dat ( přepisování obsahu klasických docházkových karet ). Vedení firmy má k dispozici aktuální přehled o odpracovaných hodinách jednotlivců a stejně tak aktuálně mohou být o svých odpracovaných hodinách informováni i oni, prostřednictvím funkce SALDO. Předchází se tak včas případným nedorozuměním, které se jinak kumulují ke konci měsíce.

Nabídka docházkových terminálů, identifikačních médií a stavebnicová koncepce systému FLEXIS TM, ve spojení s uživatelským softwarem, umožňuje téměř vždy respektovat požadavky malých i velkých organizací, včetně požadavků ekonomických.

Docházkový systém je možné považovat i za systém přístupový, neboť je schopen ovládat elektromechanickou vstupně / výstupní zábranu ( dveře, turniket atp. ). Je také možné jej kdykoli rozšířit o přístupový systém, který je s ním kompatibilní. Pestrá nabídka docházkových terminálů, identifikačních médií a stavebnicová koncepce systému FLEXIS TM, ve spojení s řadou uživatelských software tvoří kompaktní a spolehlivý celek, který je připraven splnit požadavky takřka všech organizací.

Docházkový terminál

Docházkový terminál

 


Přístupový systém Tetronik
Přístupové systémy FLEXIS® slouží především k řízení a sledování pohybu zaměstnanců, osob v daném objektu. Systém je určen především ke vstupům do provozních budov, skladů, vjezdů na parkoviště, do šaten, kanceláří, prostě na veškerá místa, která potřebujete selektivně zpřístupnit, a zároveň jednoduše a přehledně sledovat všechny pohyby ve střežených objektech.

Přístupový systém - kontaktní

Název FLEXIS® je odvozen ze slovní definice jeho typické vlastnosti FLEXibilní Identifikační Systém, neboť stavebnicové řešení systému umožňuje projektantům pružně a rychle zvolit nejoptimálnější konfiguraci bez zbytečných rezerv a bez ohledu na "budoucnost", což investorům přináší značnou úsporu finančních prostředků. V budoucnu pak lze systém kdykoli libovolně rozšiřovat s vynaložením pouze těch nejnutnějších investic. FLEXIS® splňuje požadavky na všech úrovních kontroly přístupu, počínaje autonomním otvíráním dveří do místností a konče rozsáhlým síťovým přístupovým systémem s centrální evidencí dat na počítači.


Autonomní systém - autonomní vstupní jednotky jsou zejména vhodné pro prostory, kde není potřeba zpětná kontrola průchodů, a kde je z technických a provozních důvodů vyloučeno kabelové propojení s centrálním počítačem. Ideální náhrada za velké svazky klíčů.
Primární výhodou těchto vstupních systémů je jejich nenáročná montáž a jednoduchost ovládání. Tento systém nevyžaduje konstrukční úpravu dveří, pouze se instaluje elektromagnetický zámek (EMZ) do zárubně dveří. Jednotky jsou konstruovány do armatur vypínačů firmy ABB, provedení TANGO, takže v interiérech nepůsobí rušivě. Na přání, jsme schopni dodat jednotky i v barvách, které jsou v barevníku firmy ABB.
Přístupový systém - bezkontaktní


Síťový přístupový systém - tento systém je plně konfigurován a sledován obslužným počítačem. Výhodou síťových aplikací je maximální komfort obsluhy systému (veškeré parametry se zadávají přes PC). Pokud počítač komunikuje s přístupovým systémem v režimu On-Line, je Vám otevření dveří signalizováno na monitoru včetně zobrazení místa události, času, jména zaměstnance a povolení či zákazu vstupu. Při širším uplatnění systému tak získáte kompletní přehled o pohybu osob na kontrolovaném místě. Ve spojení s programem umožňují rychlé a snadné nastavování oprávnění držitelů osobních čipů k přístupu do objektů. Oprávnění není nutné nastavovat pouze klasickým způsobem tj. vypsáním seznamu přístupných dveří ke každé osobě, program nabízí mnohem komfortnější prostředky. Lze např. nadefinovat tzv. přístupové funkce, které po přiřazení

k osobě automaticky zajistí průchod pevně stanovenou množinou dveří, možnost nastavení vzájemně nezávislých časových oken je zde samozřejmostí. Přístupová oprávnění jsou nastavitelná nejen pro konkrétní osoby, ale i pro celá střediska.


Dveřní komunikátory  

2N dveřní komunikátory (dveřní telefony, domácí interkomunikační zařízení) jsou obousměrná komunikační zařízení, která mobou být připojena na jakýkoliv typ pobočkové telefonní ústředny. Používají se pro volání od vstupních dveří na telefon v kanceláři.

                                          Výtahové komunikátory

 Interkomunikační zařízení 2N® LIFT Plus umožňuje komunikaci s centrem technické podpory (hotline, dispečerským střediskem s nepřetržitým servisním provozem, non-stop servisní službou) a, na rozdíl od tlačítka STOP, nemůže být zneužito (tj. úmyslné zastavení výtahu v mezipatře).

Bezpečnostní komunikátory

 GSM bezpečnostní komunikátor 2N® GuardGate je komunikační brána, která vám dává možnost připojit jakýkoliv typ bezpečnostního kontrolního panelu k pultu centrální ochrany (PCO) pomocí internetové sítě GPRS/LAN.